Tháng mười về – Phú Sĩ

0
Tháng mười về – Phú Sĩ

Tháng mười về ai đó ai
Nhớ lối xưa con nắng vẫn trải dài
Tiễn thu cuối heo may buồn hoang dại
Nắng có còn trong tê tái đông sang

Tháng mười về có kẻ bước sang ngang
Để phố cũ nay lỡ làng duyên nợ
Hương hoa sữa đợi chờ ai xa vắng
Nhớ thương gì trong mùa đông

Tháng mười về anh có đợi có mong
Nơi phương ấy rì rào tiếng sóng
Anh có thấy trong dạt dào gió lộng
bến mộng đợi bóng

Tháng mười về ôn lại chuyện hàn huyên
Có kẻ thả hồn bay
Có kẻ trong chuỗi buồn kỷ niệm
Duy chỉ còn ta ngồi đếm chuyến xe đời

Tháng mười về ai đó thả hồn rơi
Rồi đêm trôi dòng thơ mới
Rạo rực thế ai còn đợi
Ta trao nhau ấm mãi khúc .


Xem thêm:  Tháng giêng - Hoa Quỳnh