Tháng mười ơi! – Hương Vang

0
Tháng mười ơi! – Hương Vang
đã đến rồi ư
Mà sao đã thấy nhẹ bay
Se lòng ngọn gió
Hương thu còn thoảng đâu đây bên thềm
Tháng mười ơi!!!đến thật êm
Chỉ nghe thấy tiếng hương đêm nhẹ nhàng
Mà Đông như muốn vội sang bên này
Tháng mười ơi!!, ngươi có hay
Thu còn mê say chốn này
Thu nay còn lại ít ngày
Để cho Thu nhé tỏa bay hương nồng
Đừng nha mang Đông
Để Thu chẳng hồng má ai
Đừng mang sương phủ
Để Thu nhặt nốt hoa cài .

Xem thêm:  Hoa cúc xanh - Xuân Quỳnh