Tháng mười một – Hiền Thu

0
Tháng mười một – Hiền Thu

một giăng lối
Gió trở mình đêm say
Nhớ anh tim này
Nhạc lòng trỗi khúc sầu cay

Ai ngày đó vần thơ gửi tặng
Gói màu mây sợi nắng ươm tình
Ủ ngàn khát vọng hương trinh
Ghìm câu ta mình mãi yêu

Tưởng như đã muôn chiều rực ấm
Mối ân nồng khắc đậm chẳng phai
Ngờ đâu lệ ướt canh dài
Lỡ làng duyên phận trúc mai bởi vì

Người quay gót mùa đi
Kẻ ôm thề thai nghén
Đò xưa rẽ nước xuôi dòng
Xa rời bến cũ đục trong chẳng về

tái tê nhịp thở
Hỡi cố nhân duyên nợ đâu rồi
Nay nhìn gió dạt mây trôi
Lòng se sắt lạnh em.ngồi nhớ anh.


Xem thêm:  Xuân đã về - Hải Đức