Tháng mười hai: Tháng cuối năm – Nguyễn Nhơn

0
Tháng mười hai: Tháng cuối năm – Nguyễn Nhơn

Sắp hết năm rồi đó
chưa cười đã tối
Việc còn nhiều, mọi người thúc hối
Muốn xong thì tối phải làm thêm

hai rồi đó nhé em
Cố gắng lên mới xong hết việc
rồi sao mưa da diết
Khi chiều về, lúc lại nửa đêm

Tháng mười hai rồi đó nhé em
Lúa đồng trên đang mùa gặt hái
Em có nghe rộn ràng tiếng máy
Lúa chuyển về đầy ấp khoảng sân

Tháng mười hai đông cũng sắp tàn
Quà rộn ràng khắp phố
Thông Noel vàng, xanh, tím, đỏ…
Hết đông này ta lại đón xuân.


Xem thêm:  Biển gọi - Lê Hoàng