Tháng hai – Cúc Tần

0
Tháng hai – Cúc Tần

về trước ngõ
Lay khẽ dậu cúc tần
nào chưa ngỏ
Cho lòng cứ bâng khuâng

Đây bầu ngát
Trải muôn thảm mây hồng
Tấm dào dạt
Em nè: có biết không

Tuổi em vừa mười tám
Anh cũng độ xuân xanh
Mai nhờ người sang dạm
Hai đứa kết duyên lành.


Xem thêm:  Sẽ có ngày - Chiều Tím