Tháng giêng say – Minh Lý

0
Tháng giêng say – Minh Lý
Em về đón nắng nghiêng say
đẹp thay bến đời
Em về lối cũ anh ơi
Con chim gọi bạn hót nơi vườn nhà
Em về trời nhỏ mưa sa
Rơi miền vỡ òa câu thơ
Em về với những
bến cũ đôi bờ nhớ mong
Em về trời đã
Chiều buông sắc tím mà lòng .

Xem thêm:  Sau bài ca - Đinh Vũ Hoàng Nguyên