Tháng giêng – Hoa Quỳnh

0
Tháng giêng – Hoa Quỳnh

em đợi em chờ
Vàng hanh sợi nắng trêu bờ mi ngoan
Nắng đùa thấy loang
Đỏ hoe mắt biếc em mong tin người
Nắng ơi xin chớ đừng cười
Tháng giêng hoa nụ đâm chồi đón xuân
Lòng em còn mãi bâng khuâng
người hẹn mùa sang người về
Mà sao chỉ nắng ngoài hè
Vàng mai ngoài ngõ lời thề người quên!


Xem thêm:  Gửi tháng mười hai - Hiền Phương