Tháng giêng em về – Đuyên Hồng

0
Tháng giêng em về – Đuyên Hồng

Em về gánh nắng hai vai
xanh mướt chiều dài đợi mong
Em về đường phủ ánh hồng
Con chim gọi bạn hát trong vườn nhà
Em về mắt nhỏ mưa sa
chúm chím vỡ òa câu thơ
Em về trắng xóa đôi bờ
Dòng bưởi còn chờ bến xưa

Em về chiều bỗng đổ mưa
mây tím cũng vừa bay qua…


Xem thêm:  Trăng vàng trăng ngọc - Hàn Mặc Tử