Tháng chín – Trần Diệu Hương

0
Tháng chín – Trần Diệu Hương

mùa sang
khắp phố
Cơn mưa chợt đổ rào rào
Trẻ em cắp sách vui sao tựu trường.

Mùi hương gắn quyện
Quyến luyến sữa nồng
Ai người bịn rịn hoài trông
Đón chào tháng chín hương nồng mùa quê.

Hương về mãi nhớ
Duyên nợ hồng đào
Đêm về hoang hoải nôn nao
Cốm thơm gọi gió thoảng vào .

Mãi chờ mãi đợi
Mùa mới
Thu về nắng mới chênh chao
Nắng vương giọt nhớ quyện vào mỗi xinh.

Nghĩa tình sâu đậm
Vẫn đẫm hương nồng
Cúc vàng chờ trông
nắng trải cho hồng má em.

HN: 07 – 9 – 2018


Xem thêm:  Thế Hôm Nay – Bài ca mừng chiến thắng của thi sĩ Tố Hữu