Tháng chín tiễn thu – Anh Thư Đỗ

0
Tháng chín tiễn thu – Anh Thư Đỗ

tàn thu đã đến đây
Hàng cây thay áo, lá rơi đầy
Lối về gió thoảng, buồn man mác
Nghe khúc thu sầu theo gió bay

Tháng chín xanh sắc mây
Đêm xuống, sao lấp lánh dày
Trong veo nhìn
Nhớ thuở nào tình ta ngất ngây

Giao mùa tháng chín đậm nhớ mong
Tiễn vàng, đón
Thu gieo tràn đáy mắt
Đông sang hồng

Đông đã quanh đây, cạnh ngõ về
Cội cành trụi lá,
Se se cái rét còn non trẻ
Cũng đủ khiến lòng ta tái tê..


Xem thêm:  Tím gửi em - Dương Hoàng