Tháng chín – Đỗ Hương

0
Tháng chín – Đỗ Hương

không đun cũng chín
bỏng rộp
tỉnh
Chim gù đánh rơi tiếng hót.

Lãng đãng sương giăng thưa thớt
lần lữa ùa về
Lăn tròn cuối hè
Bần thần mùa thu tháng chín.

Mấy lần bịn rịn
Mấy lần mắt ướt nàng Ngâu
Ô Thước ơi, bắc nhịp cầu
Nhắn người xưa về bên ấy.

Lộc vừng thắp vòm lửa cháy
Hằng đêm đốt đuốc đi tìm
Lời thơ vụt vỗ cánh chim
Di về đằng nam trú ngụ.

Ta thu vòng tròn mệt lử
Ảnh hình mùa thu
Châm vầng dương đốt mây mù
Soi vàng mùa rộ.

Tháng chín tìm trong ngọn gió
Heo may hơn một cuộc tình

6/9/2018


Xem thêm:  Bỗng dưng - Lê Hải Châu