Tháng bẩy và em – Bùi Thế Uyên

0
Tháng bẩy và em – Bùi Thế Uyên

Em đừng buồn tháng bẩy về mau
đến đâu ai nữa
Ta vô tâm, cứ mải mê chọn lựa
Ngoảnh lại sau, chợt biết mất điều gì?

Ngày qua ngày nắng rồi nhạt màu đi
Em thôi yêu nên đâu còn
Vẫn vẹn nguyên trong anh niềm
Có khác chăng, đợi ở chốn không em.

Nào ai muốn cô độc đâu
Vì tháng bẩy đến, mưa ngâu đang đến
Và anh biết khi mà em chưa hẹn
Thì anh, về trước cơn mưa.

Chợt một ngày, ta nhớ tháng bẩy xưa
Em hãy nhớ rằng mình luôn hò hẹn
Và anh đây luôn đợi mong em đến
Để thoả lòng mong ước những ngày qua…

Warszawa
15/07/2018


Xem thêm:  Nhà thơ Thái Bá Tân và tuyển tập thơ dịch tác giả khác phần 1