Tháng 9 về – Nguyễn Hà Bắc

0
Tháng 9 về – Nguyễn Hà Bắc

về rồi em có hay?
Làn gió , thổi nhẹ qua
, nay trở nên
Thành phố ngày buồn, u ám những màu mây…

Tháng 9 về rồi, anh vẫn ngồi đây
Một góc riêng anh, cần ấm
Từng phút trôi qua, trôi qua thật chậm
Gió thoảng qua rồi…chỉ còn những

Tháng 9 về rồi em biết không?
Thu sắp qua đi, đông dần đến cửa
Lại một dần trôi qua nữa
Biết đến bao giờ mình tìm thấy được nhau…

Tháng 9 về…..rồi cũng sẽ qua mau
Lại một năm, trôi qua trong nháy mắt
Mới ngoảnh mặt lên, kia đã lặn
Chưa làm được gì, lòng chợt thấy bâng khuâng….


Xem thêm:  Tháng năm - Võ Ngọc Cẩn