Tháng 9 lại về – Võ Tuấn Ngọc

0
Tháng 9 lại về – Võ Tuấn Ngọc

Dẫu cách xa muôn trùng dịu vợi
Thăm thẳm nổi lòng chan chứa với quê hương
Ngày ra đi chưa nói lời hẹn gặp
Đến miền xa mấy núi chập chùng buông

Lòng vợi nhớ về miền phẳng lặng
Nơi sóng hát tặng ngàn lời ru
Rặng dương Thông reo đón gió
Chiều hương nồm lòng khoái lạ

Ôm ấp hoài bao
Với lũ bạn no đùa bên sông vắng
Sớm tối cùng nhau bắt cáy đuổi chim
Bổng thoát lớn chẳng đứa nào nhớ nữa

Tạm quay bước đi về miền sơn cước
Mang trong lòng bao nổi nhớ
Tháng 9 về bao
lại tìm phút tựu trường xưa

Thoáng đâu đây thương
Khoảng trời xưa nay biết đâu tìm lại
Dẩu biết thế vẫn nhớ thời xa vắng
Có bóng bạn tôi theo suốt cuôc đời.


Xem thêm:  Bụi thời gian - Mặc Tiêu Phong