Tháng 12 yêu thương – Nguyễn Ngọc Hùng

0
Tháng 12 yêu thương – Nguyễn Ngọc Hùng

hai
Cũng vừa như về tới
Lá trên cành vẫn đợi
Mùa

Ngày ấy bên giáo đường
Lời đã ngỏ
gió
Đôi má em ử hồng

Thu đi gửi lại đông
Bông cúc vàng trước ngõ
trút
Nẩy lộc xanh đâm chồi

Đông cũng vừa chớm thôi
Một mùa đông dịu ngọt
Ngân nga vang thánh thót
Chuông Giáo đường vọng xa

Tháng mười hai
Đón em về bên cạnh
Xóa nhòa đi khoảng cách
Ấm nồng tình .


Xem thêm:  Phá cách - Đường Hải Yến