Tháng 12 yêu thương – Nguyễn Ngọc Hùng

0
Tháng 12 yêu thương – Nguyễn Ngọc Hùng


Cũng vừa như về tới
Lá trên cành vẫn đợi
Mùa yêu thương

Ngày ấy bên giáo đường
Lời đã ngỏ
nụ hôn gió
Đôi má em ử hồng

Thu đi gửi lại đông
Bông cúc vàng trước ngõ
trút
Nẩy lộc xanh đâm chồi

Đông cũng vừa chớm thôi
Một dịu ngọt
Ngân nga vang thánh thót
Chuông Giáo đường vọng xa

hai
Đón em về bên cạnh
Xóa nhòa đi
Ấm nồng tình đôi ta.


Xem thêm:  Bài thơ Chơi Vơi đặc sắc nhất của nhà thơ Lê Hoàng