Tháng 12 ơi – Yến Thịnh

0
Tháng 12 ơi – Yến Thịnh

Em ngồi nhặt lá
Chỉ còn ít lá để vừa sang đông
của nhớ mong
Của mùa nổi gió của

Áo không đủ ấm chở che
Vai em úa lạnh xa người
Mưa phùn phủ kín tim côi
Em còn mãi ngóng một người chân mây

Hàng cây trụi lá chiều nay
Chờ gọi cơn say ấm lòng
Anh còn đây không?
Cùng em chia nhớ chia mong một đời

hai… hai ơi…
Bảo người về nhé… để tôi bớt buồn
Để mùa đông chẳng
Chẳng ngồi nhặt lá… mong thương yêu về
… của say mê…


Xem thêm:  Rớt Nước Mắt Với Tập Thơ “Khoảng Trời Thương Nhớ” Của Bùi Sĩ Vui