Tháng 12 – Đông Tà

0
Tháng 12 – Đông Tà

này…ta chẳng bước ,
Và ngồi quán cóc…nhâm nhi vài ly .
Gởi theo mây nửa khúc nhạc ,
Noel buồn… ai nhớ mấy mùa qua.

Ừ…tháng mười hai…mình vẫn
Khoảng cách có vỡ oà không nhỉ?
Hay nơi này chỉ ta nghĩ,
Đêm …đã đủ vị chênh chao.

Tháng mười hai về…lòng nặng biết bao,
Ai nức nở ai đêm giá.
Nếu được một lần thay lá,
Thì tháng này…ta chọn hoá…em ơi.

Tháng mười hai…hình như mưa vẫn rơi,
Chắc có lẽ thay cho lời từ tạ.
Chiều mây vờn… kìa bóng ai ,
Hỏi kiếm gì.. mà vơ cả…tháng mười hai..?


Xem thêm:  Mình yêu nhau - Đặng Ngọc Ngận