Tháng 11 yêu thương – Lê Minh Đức

0
Tháng 11 yêu thương – Lê Minh Đức

Anh sẽ mang hạt đi rải
Khi mùa Đông thoai thoải phía lưng đồi
Em có nhớ màu hoa trong gió thổi
Hay như em đã quên tôi?

Trên thảm cỏ mấy hạt còn chưa nở
Đêm gom sương tưới vỡ những xanh màu
Mưa đến muộn hay trời còn cất giấu
Tôi xui buồn khóc xuống tựa mùa Ngâu!

Trong những bước một thời ta lạc mất
Chỉ còn nghe tiếng ngoài hiên lá đổ
Từ dạo xa em cũng đã vừa mấy độ
Mỗi , mỗi khắc


Xem thêm:  Tháng mười một - Hiền Thu