Tháng 11 cho em - Đỗ Hương

0
Tháng 11 cho em - Đỗ Hương

là dòng suối ngọt
Bọt tung xoã Lang-Biang
hương rừng thơm mát
Sóng hôn ghì riết mơn man

Chờ anh về 1
Chỉ là cho riêng em thôi
Đất trời vào đông rét ngọt
sâu

18/ 11/ 2018


Xem thêm:  Bài thơ Đây mùa thu mới – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân