Tháng 10 rồi mình cưới nhé em – Hòa Hoàng

0
Tháng 10 rồi mình cưới nhé em – Hòa Hoàng

về anh vẫn thấy cô liêu
Hay lại nhớ những đơn lẻ
Bóng một người trong tim anh
Như bức hình ai vẽ cảnh

Tháng mười rồi sao lòng anh thấy trống
Vẫn như sông vắng con
Nhìn đôi bờ lơi có một
Rồi bao điều còn mới lại

Tháng mười ơi còn xa mãi
Đừng đợi nữa con gái chẳng còn xuân
Anh là trai theo luật xương
Đời kiếp bạc như quân hình không số

Tháng mười rồi yêu anh, em không sợ
Thì mình cưới cho hết lợ duyên xưa.


Xem thêm:  Gửi tháng bảy - An Nguyên