Than đạo học – Trần Tế Xương

0
Than đạo học – Trần Tế Xương

Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mĩa làng tôi nhĩ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi.


Xem thêm:  Những bài thơ hay viết về vùng đất Tây Bắc