Thăm trại Ba Vì – Tố Hữu

0
Thăm trại Ba Vì – Tố Hữu

Đầu năm thăm trại Ba Vì, 
Phởn phơ bò giống, xanh rì cỏ non. 
Bò to như chú voi con, 
Lạ lùng quê mới mắt tròn ngó quanh. 
Hồ Suối Hai, nước
Tản Viên núi đẹp như tranh giữa trời. 

Bâng khuâng bốn tình đời, 
Càng thương muôn dặm đất người Cu Ba…


Xem thêm:  Bóc lịch - Bế Kiến Quốc