Thăm lại hang Pác Bó – Hồ Chí Minh

0
Thăm lại hang Pác Bó – Hồ Chí Minh

Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay.


20/ 2/ 1961


Xem thêm:  Bài thơ Ngày Em Ra Đi – Nhà thơ Phú Sĩ