Tam tấu Hà Nội – Trương Nam Hương

0
Tam tấu Hà Nội  –  Trương Nam Hương

Ước hôm anh về

quán cóc vỉa hè có Mai

Sương vờ ngái ngủ trên vai

Câu thơ xô lệch phố dài

Tiếng chim thon thót bên hồ

Mùa sao ảo đến thế em

Lật trang lá tuổi cũ mèm

Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa

Lá đùa gọi đấy, đừng thưa

Này em, nhớ trả cho mùa hết không

Loanh quanh phố dắt đi vòng

Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa


Xem thêm:  Bài thơ Biển Nhớ – Nhà thơ Phú Sĩ