Tâm sự với các con – Nguyễn Lê Tấn

0
Tâm sự với các con – Nguyễn Lê Tấn

Thương nhiều, nhớ lắm các con ta,
Đứa ở gần đây, đứa ở xa.
Phấn đấu công danh, đành vất vả!
Mưu cầu sự nghiệp, phải bôn ba!
Không quên dẫn dắt đàn con trẻ!
Mãi nghĩ yêu thương Bố Mẹ già!
Nguyện ước con mình ai cũng khỏe
Thương nhiều, nhớ lắm các con ta !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *