Tam Đảo mờ sương – Ngô Thái

0
Tam Đảo mờ sương – Ngô Thái

Tinh mơ mờ sương

Cheo leo dốc núí dặm đường… thang mây

Ríu ran chim hót gọi ngày

Âm vang Thác Bạc…ru say lòng người…

Nghiêng ô che cả

Suối trong soi bóng…gương trời…lung linh

càng dậy càng xinh

Em đi …gùi nặng trĩu vai

Thác cao hoa nước trắng trời

Đá chen bậc đá…phận người gieo neo

Chiều buông bóng đổ chân đèo

Áo chàm thấp thoáng rộn reo tiếng đàn

nhuộm tím đại ngàn

Bâng khuâng…tôi giữa …khói mây…()


Xem thêm:  Mùa hè và tôi - Nguyễn Sơn Phương