Tạm biệt tháng 12 – Hoa Mua Trắng

0
Tạm biệt tháng 12 – Hoa Mua Trắng

2 về không em
trong anh giờ
về trong anh còn bịn rịn
Anh và em còn ở hai nỗi nhớ

Tháng 12 về cứ buông lơi
Em có nhớ như anh từng nhớ
Tháng 12 về mong cho nhau
giá băng làm vần thơ vụn vỡ

Tháng 12 về cây cỏ xác xơ
Trâu ngơ ngác nhìn đồng hoang vắng
Tháng 12 về anh không còn hơi
Em là nhưng không nơi anh


Xem thêm:  Bài thơ tình cũ vẹn nguyên – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân