Thẻ: nước hoa

Tục tĩu (18+)

Đông đến rồi em bên hắn lạnh không? Anh nhớ em, nhớ vãi lồng ra…