Tắc kè hoa – Phạm Đình Ân

0
Tắc kè hoa – Phạm Đình Ân

Có bạn tắc kè hoa 
Xây "lầu" trên cây đa 
Rét chơi trò đi trốn 
Đợi ấm trời mới ra 

Tháng tư, tháng năm đến 
Bạn kêu vang: "Tắc kè" 
Ý chừng như mách bảo 
Rằng: "Sắp hè! Sắp hè!" 

Đến tháng bảy, tháng tám 
Khi không còn  
Tắc kè hoa đánh động 
Rằng: "Hết hè! Hết hè!" 

Em sửa soạn vở đẹp 
Đón chờ ngày khai trường 
Tiếng tắc kè vọng mãi 
Như nhắn nhủ yêu thương


Xem thêm:  Cảnh khuya - Hồ Chí Minh