Sóng thời gian – Vương Đức Lệ

0
Sóng thời gian  –  Vương Đức Lệ

ta nhiều lắm

Ta ước làm vua cả thế gian

Ta muốn làm quan, ngôi tể tướng…

Lớn khôn ta chỉ đứng che tàn!

mộng ước ta đâu nhỉ?

Triều đại ta mờ lớp phế hưng

Dinh thự ta kìa căn gác hẹp

Quân hầu phạm thượng mặt nhơn nhơn.

Mộng vỡ, vương triều ta đã mất

Và em, hoàng hậu chẳng hồi cung

Ta còn để lại gì không nhỉ?

Thành quách dấu bụi hồng.

Hôm nay buồn quá khơi dòng đục

Thấy bóng ta chìm đáy vực sâu!

Lũ quạ đen chờ ta nổi xác

Rình làm tấy lại những cơn đau.

Ta lớn khôn rồi vẫn trẻ thơ

nuối mộng thuở nào xưa

Lâu đài ta vẫn xây trên cát

Ôm người đứng !

Xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nghĩa Trần