Sắc màu tháng ba – Thu Hà

0
Sắc màu tháng ba – Thu Hà

Em chào đón sang
Bông hoa bưởi dịu dàng hương thầm kín
Nắng cuối xuân dường như đang bịn rịn
Để lời thơ như trái chín trên cành

Tháng ba về trời vẫn thật
Sương vẫn đọng trên cành lá
Người nông dân xuống đồng gieo cấy mạ
Nơi đền chùa hối hả lễ đầu năm

Tháng ba xinh tựa như ánh rằm
Câu quan họ mười năm em vẫn đợi
Rừng ban trắng chuyển mình khoe áo mới
Cánh cò chiều mà gợi nhớ

Tháng ba xinh! Một khiêm nhường
Bông hoa gạo người lữ thứ
Xoè tay ra sao em còn
Đón sắc màu vào câu chữ giải khuây!


Xem thêm:  Chào tháng ba - Hồng Giang