Riêng với sông Hương – Trương Nam Hương

0
Riêng với sông Hương  –  Trương Nam Hương

Em nằm xanh nhé, sông Hương

Ta nghiêng núi Ngự ngồi thương… dịu dàng

Khoả vào trong vắt mênh mang

Có soi kịp nếp cũ càng tháng năm

Khói sương dâu bể toan cầm

Lại e vương nỗi thăng trầm ngón tay

Chẳng hoà tan được rủi may

Huế cho không cả ly đầy… bóng vua

Vàng son rồi cũng gió lùa

Sắc rêu thiền định ngày xưa nhói buồn

Cung tần mỹ nữ nằm suông

Hương giang như thể chiếc gương goá chồng

Thôi thì cũng một đời sông

Thời gian phế đổ tơ hồng đến leo

Trời ơi áo mão vương triều

Lẫn trong hạt bụi gieo neo mắt người!


Xem thêm:  Lịch sử còn đây - Kim Ngân