Quốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến

0
Quốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến

sầu đưa giọng lửng lơ,

Đây hồn Thục Đế thác bao giờ.

Năm canh máu chảy đêm hè vắng,

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.

Có phải tiếc xuân mà đứng gọi?

Hay là nhớ nước vẩn nằm mơ?

Ban đêm ròng rã kêu ai đó?

Giục khách dạ .


Xem thêm:  Bài thơ Kẻ hành khất cô đơn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân