Quét rác – Ngạo Thiên

0
Quét rác – Ngạo Thiên

Ai ơi quét rác tại lòng
Đừng nên lo quét, ngoài đồng thế gian
Tâm ta còn rác ngổn ngang
Ngày đêm lo quét, mới an cuộc đời
Rác đời ta quét cho vơi
Bao giờ hết rác, thảnh thơi an nhàn
Chuyện đời trả lại thế gian
Đừng nên tiếc giữ, sầu than cuộc đời.

Rác lòng ta quét cho xong
Rác người người quét, đừng trông nhà người.

Lo nghĩ mà chi để bận lòng
Chuyện đời thế sự thả trôi sông
Thị phi vinh nhục ôi phiền não
Trả lại cho đời thế là xong.


Xem thêm:  Thời gian cho một cuộc đời - Tô Chí Tự