Quê hương – Triều Thiên

0
Quê hương – Triều Thiên

Quê hương, quê hương, quê hương !
Ta vẫn thường nghe những đêm trường,
Mà sao chiều nay ngồi ở đó,
Lòng ta khó tả hết yêu thương.
Vẫn cảnh nắng đào, hương gió thoảng,
Vẫn luống rau xanh, giếng nước thường.
Nắng rót mạch vàng trên bãi lúa,
Quê hương ta đó, quá thân thương !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *