Quán thời gian – Trương Nam Hương

0
Quán thời gian  –  Trương Nam Hương

Mời em vào quán

nâng ly uống làn hương xưa

Mời em vào quán Không mùa

ta chia nhau ngọn rét căm

Mời em vào quán Không năm

để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay

Mời em vào quán Không ngày

để xem trời thả – Để buồn…

Đắng lòng môi chạm

thời gian quên bỏ chút đường đấy em!

Xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Nhớ anh - Lê Hải Châu