Quần thể

0
Quần thể

Câu hỏi:Quần thể là gì?Dấu hiệu đặc trưng của một quần thể giao phối?

Đáp:

Nhóm cá thể cùng loài
Trong không gian xác định
Chung sống với nhau hoài
Là quần thể giao phối.

(Miễn cùng loài là được)
Các quần thể khác nhau
Rất có thể hữu thụ
Nếu thuận lợi trước sau
Thường không giao phối được
Những quần thể khác loài
Mà có cũng bất thụ
Kết quả cứ tiếc hoài

Đặc trưng quần thể dễ xài
Kiểu gen đa dạng.Nếu tài nói đi?
Kiểu hình đa dạng khó bì
Phong phú-đa dạng-học đi cô mình.

Tỷ lệ nhất định kiểu hình
Của những quần thể đinh ninh cùng loài

Tần số tương đối khó xài.
Tất cả hay chỉ một vài alen
Đặc trưng dấu hiệu đó em
Trong sự phân bố kiểu gen-kiểu hình.

Mỗi alen tính
Phần trăm tỉ lệ giao tư(tử).

Anh với em như hai mạch ADN
Dù phân hay giảm chẳng rời nhau ra
giữa tình !
A – T,G – X mãi là hai ba.
Dù ngược chiều luôn không thôi,
và bến mãi cùng trôi một dòng.
Sapgap nhớ lấy em ơi!
Đừng để anh lại một mình.
thắm thiết anh chê,
Chỉ xin một không hề đột biến.


Xem thêm:  Thơ tình cuối năm - Hồng Giang