Quá trình nhân đôi ADN

0
Quá trình nhân đôi ADN

Tác giả: Thầy giáo Bùi Thế Quyền

Nhân đôi phân tử AD
Enzim tháo xoán Hêlicase
Hai mạch đã tách nãy giờ
Hỏi chạc sao chép thì ờ chữ Y

Enim tổng hợp poli
Bổ sung nguyên tắc nhớ ghi trong lòng
A –T, G –X là xong
Nhưng chiều tổng hợp thật không dễ dàng

Mạch nào liên tục các chàng
Mạch nào gián đoạn các nàng lưu tâm
Ligaza vẫn lặng câm
Nối từng đoạn ngắn gen thầm

Nhân đôi không phải
Áp dụng bài tập khó hơn rất nhiều
thầy nhắc một điều
Bảo tồn một nửa ấy điều nhớ ghi.


Xem thêm:  Chùm thơ hay viết về Sapa (Lào Cai)