Phút giao mùa – Trần Khắc Mịch

0
Phút giao mùa – Trần Khắc Mịch

về năm còn rất ít.
trôi lịch cũng mỏng trên tường.
Chợt ngậm ngùi vì tóc đã pha sương.
Năm sắp hết lại chồng thêm một tuổi.

Vẫn cứ thế ta một đời rong ruổi.
Mải kiếm tìm những vần thơ.
Gởi về em với điệp khúc .
Nhưng khổ nỗi còn dang dở.

Đông đã chớm lòng mang nhiều .
Mưa cuối mùa chút tàn thu.
Giá rét lùa rụng trắng giữa .
Mùi hoa sữa thơm nồng vương lối cũ.

Hương vẫn tỏa mặc thời gian bụi phủ.
Tiếng Dương Cầm ru mùa sang.
Thu đi qua còn sót giữa sắc vàng.
Một hạt nắng mơ màng… thu .


Xem thêm:  Màu Thời Gian – Bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ Đoàn Phú tứ