Phút giao mùa – Trần Khắc Mịch

0
Phút giao mùa – Trần Khắc Mịch

về năm còn rất ít.
lịch cũng mỏng trên tường.
Chợt vì tóc đã pha sương.
Năm sắp hết lại chồng thêm một tuổi.

Vẫn cứ thế ta một đời rong ruổi.
Mải kiếm tìm những vần thơ.
Gởi về em với điệp khúc .
Nhưng khổ nỗi tình thơ còn dang dở.

Đông đã chớm lòng mang nhiều trăn trở.
Mưa cuối mùa chút tàn thu.
Giá rét lùa rụng trắng giữa .
Mùi hoa sữa thơm nồng vương lối cũ.

Hương vẫn tỏa mặc bụi phủ.
Tiếng Dương Cầm ru giấc ngủ mùa sang.
Thu đi qua còn sót giữa sắc vàng.
Một hạt nắng … thu .


Xem thêm:  Nắng tháng ba - Hồng Giang