Phụ nữ đời này

0
Phụ nữ đời này

đời nay sống hết mình.
Tung hoành thỏa chí sức bình sinh.
Trong nhà cố gắng trội hơn cả.
Xã hội tranh đua nỗi đám đình.
đối nhân luôn chính đại.
Xã giao rất quang minh.
Dưới trên trách nhiệm đâu vào đó.
Riêng với chồng con quá nghĩa tình.


Xem thêm:  Tuyển Chọn Những Lời Chúc Hay Cho Công Ty