Phố mưa – Trương Nam Hương

0
Phố mưa  –  Trương Nam Hương

Chiều nào anh cũng đợi

Em về ngang lối này

Cơn mưa ào ạt tới

Long lanh buồn trên tay

Anh ngồi thương mái tóc

Vòm trời nghiêng cánh dù

Phin cà phê nhỏ giọt

Đặc quánh niềm tương tư

Anh ngồi lo áo lụa

Gió ngừng trên đôi tà

Chiều sâu như mắt nhớ

Mưa dài như cách xa…

Anh cả tin mình quá

Khói vàng trên ngón gầy

Mưa rây mềm mặt lá

Nỗi mong chờ… ai hay

Chiều nào anh cũng đợi

Hôm nào anh cũng chờ

Lúc đi đầu đội nắng

Khi về tay dắt mưa.


Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Giáng và tập thơ đặc sắc nhất “Mưa nguồn” (Phần 4)