Phenol

0
Phenol

Mùi phenol
Một lần đi chơi em bảo
-Có mùi phenol trên áo của anh
Nghề hoá chẳng tốt lành,
độc hại, mau già, chóng chết…
-Em nói thế nhưng em có biết
Hiện tượng là của hoá học đó em ơi
Chiếc áo mưa che mưa lúc trời mưa rơi,
Sợi tổng hợp dệt nhiều vải đẹp
Những vật liệu nhẹ, bền, cứng như sắt thép
cũng từ hoá học mà ra
Những hạt lúa quê ta
cũng thấm giọt đọng mùi hoá chất
(chất rồi lại thêm cho đất
đạm, lân, kali để đất nuôi người)
Những , rất tươi
của những lớp sơn còn ươn ướt
khoác cho cầu áo mới
xoá đi dấu vết .
ta, của màu xanh
sẽ là nơi dồi dào nguyên liệu
Từ vụn gỗ, vỏ bao ta làm ra rượuvà nứa tre thành giấy trắng em ơi…
-Xin anh đừng nhiều lời
tự em, em sẽ hiểu ra tất cả.
Ừ hôm nay vất vả
cho tốt lành mai sau.
Mấy hôm rồi, nay mới lại
Mỉm cười em bảo:
Nhớ anh, nhớ cả mùi phenol trên áo


Xem thêm:  Thơ tình Sinh học số 3