Ông cử thứ năm – Tú Xương

0
Ông cử thứ năm  –  Tú Xương

Ông cử thứ năm con cái ai?

Học trò quan đốc Tả Thanh Oai

Nghe tin, cụ cố cười ha hả

Vứt cả dao cầu xuống ruộng khoai!

Thứ năm ông cử ai làm nổi?

Học trò quan đốc tỉnh Hà Nội

Nghe tin, bà cố cười khì khì

Đổ cả riêu cua xuống vũng lội!1

  1. Ông cử này bố là ông lang, mẹ bán bún riêu, học hành làng nhàng, may thế nào lại đỗ, mà lại đỗ cao! [↩]

Xem thêm:  Bài thơ ngắn - Nguyên Sa