Nữ tướng Lê Chân – Bùi Xuân Phượng

0
Nữ tướng Lê Chân – Bùi Xuân Phượng

Một đấng anh hào ai biết không

Quần thoa đức lớn tụ muôn lòng

Kiên trì đánh cá đường khai

Cần mẫn nuôi tằm ruộng phát nông

Khẩn đất bền tâm xây thánh nghiệp

Tầm thù vững chí lập quân công

Tượng đài ghi nhận bao Thần tích

Bà mãi còn đây với
()


Xem thêm:  Nhà thơ Hải Như cùng những tác phẩm dịch vang danh được yêu thích nhất