Nói với em – Vũ Quần Phương

0
Nói với em – Vũ Quần Phương

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, 
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, 
Tiếng lích chích chim sâu trong lá, 
Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, 
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, 
Thấy chú bé đi hài bảy dặm, 
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. 

Nếu nhắm mắt nghĩ về
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, 
Tay bồng bế, sớm khuya
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.


Xem thêm:  Buồn đêm mưa - Huy Cận