Nói với con – Y Phương

0
Nói với con – Y Phương

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
cho những tấm lòng
mãi nhớ về
Ngày trên đời.

Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
nhỏ bé được
Nghe con.


Xem thêm:  Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão