Nỗi niềm tháng chín – Jenny Phạm

0
Nỗi niềm tháng chín – Jenny Phạm

về thêm nhiều gió
Con nắng vẫn trải dài chưa ngưng nghỉ
Những cơn mưa bất thần đêm mộng mỵ
Cánh đồng vàng bảng lảng lúc .

Tháng chín về thương nhớ lại đầy hơn
Thu xao xác gom cái buồn về cất
Lá nhẹ rơi qua
Thu hao gầy trên mỗi bước chân qua.

Tháng chín về cho day dứt vỡ oà
Sầu vương đọng xót xa vắng
Cho khắc lằng lặng
Biết có còn thương nhớ gửi về nhau?


Xem thêm:  Bài thơ Nỗi buồn để lại – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân