Nỗi niềm tháng bảy – Hồng Nguyên

0
Nỗi niềm tháng bảy – Hồng Nguyên

về, Thu đã sang chưa
Mà dường nghe chiều nhuộm vàng
Trời tháng bảy mang rất lạ
Luống cuống lìa cành, lá cũng xác xơ bay

Tháng bảy về bao dâng đầy
Người rẽ lối, bỏ chiều xưa
Thì có thể chẳng bao giờ người hiểu
Lối mòn… đang cất giấu một lời ru

Tháng bảy về lòng nghe cứ chênh chao
Chưa vơi hết dòng lệ buồn mùa cũ
Tôi lơ đễnh bước sầu mang gót Hạ
Tháng bảy bâng khuâng…Tháng bảy lại về!


Xem thêm:  Hanh hao - Hoàng Anh