Nỗi khổ làm chồng (18+)

0
Nỗi khổ làm chồng (18+)

ta vốn hiền lành.
Từ ngày , trở thành… hiền khô.
Còn nàng thuở ấy ngây thơ.
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng.
Suốt ngày cứ oán trách chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì…

Khổ thân cho kiếp tu mi.
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù.
Lưng thì mỗi ngày một gù.
Cày ba, bốn “chóp” để bù nàng tiêu.

trông giống Triển Chiêu.
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa.
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.

Anh tưởng trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
không mất tiền mua…”
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau..

chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu… lặng câm.
Cái mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta… bầm mấy hôm.


Xem thêm:  Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ?