Nỗi đau – Vũ Phong

0
Nỗi đau – Vũ Phong

Sao em lại ngồi đây

Giữa chợ đông ồn ã

Bán bao thúng gạo đầy

Em mời khách đon đả

Sao em laị ngồi đây

Tấm tăng che hẹp quá

Nắng thiêu

Má em đen sạm gầy

Sao em lại ngồi đây

Chẳng còn trên bục giảng

Như những chiều, những sáng

Em mê say…

Thương đàn em

Em giống như lòng mẹ

nghề là thế

!

Mỗi lần anh qua đây

Mắt em buồn không nói

Ơi cô giỏi

Anh đã hiểu ngọn nguồn

Bởi một lẽ

Đồng lương ít lại chậm

Mình em không đủ sống

Nói gì đền nuôi con

Nỗi đời đang cơ cực

Chuyện cơm áo không đùa *

Cái nghề giáo cao quý

Bụng đói, đành chịu thua

Mỗi lần anh qua đây

Thấy em buồn không nói

Anh cũng buồn chẳng nói

Chỉ mang về NỖI ĐAU

()

đã đăng trên báo Văn nghệ Sông Bé năm 1982


Xem thêm:  Nhớ tiếng mẹ hiền - Nguyễn Quang Huỳnh